Mentorskap

Mentorskap

Mentorskap i EFS-kyrkan i  Ängelholm – start from mars!

Mentorskap efterfrågas mycket idag, både inom olika yrken och för personlig utveckling överlag. Vi är övertygade om att möjligheten att kunna förena tankar kring framtid, jobb och familj med sin tro och sitt församlingsliv kan göra mentorsrelationen starkare och ge den en ingrediens som kanske saknas i många andra mentorsprogram.

Tänk att få tillbringa tid
– Med någon som lyssnar på Dig och hjälper Dig att
finna vägen, Din egen väg.
– Med att själv stanna upp och reflektera kring olika
aspekter av Ditt dagliga liv och det liv Du ser framför
Dig att du vill skapa.

I församlingen vill vi erbjuda Dig detta i form av en mentorsrelation till någon som med sin kunskap, livserfarenhet och tro kan bidra till Din utveckling. Mentorskap efterfrågas mycket idag, både inom olika yrken och för personlig utveckling överlag. Att kunna förena tankar kring framtid, jobb, familj med sin tro tror vi kan göra mentorsrelationen starkare och ge den en ingrediens som kanske saknas i många andra mentorsprogram. Mentorskapet är en relation som bygger på ömsesidigt givande och tagande där båda parter har något att lära av den andre.

Vem kan få en mentor?
Vem som helst som vill det och är beredd att ge tid och kraft till reflektion, samtal och vara öppen för råd och stöd i sin utveckling. Den som har en mentor kallas adept, vilket betyder lärjunge eller elev. Det betyder inte att lyda men att vara beredd att lyssna, bli speglad och utvecklas genom att ta del av någon annans kunskap och insikter.

Vem kan bli mentor?
Den som vill ge tid för någon annans utveckling och har en livserfarenhet, kunskapsbas och klokhet att hantera det förtroende det är att vara mentor.

Hur går det till?
Mentorsprogrammet genomförs med fördel under ett år med mellan 8 och 10 träffar som man fördelar gemensamt
över året.

Kontakt

Ansvarig för mentorskapsarbetet är Lennart Albertsson, lennart.albertsson@efs-kyrkan.info. Lennart har erfarenhet av ledarskap både i församlings- och arbetsliv samt av olika mentorsprogram.