Mentorskap – något för dig?

Mentorskap – något för dig?

Tänk att ha tillgång till ett bollplank som du kan prata med om det som ligger på ditt hjärta. Kanske någon som kan bidra i processen för din personliga utveckling och ditt växande i tron. Kanske någon med erfarenhet av liknande utmaningar och möjligheter som du själv står inför just nu.

Vi i EFS-kyrkan erbjuder nu möjligheten att få en personlig medvandrare. Är du intresserad av att vara med i vårt mentorsprogram antingen som adept eller mentor så hör av dig till lotta.lennartsson@gmail.com så återkommer vi med mer information.

Vem kan få en mentor?
Vem som helst som vill det och är beredd att ge tid och kraft till reflektion, samtal och vara öppen för råd och stöd i sin utveckling. Den som har en mentor kallas adept, vilket betyder lärjunge eller elev. Det betyder inte att lyda men att vara beredd att lyssna, bli speglad och utvecklas genom att ta del av någon annans kunskap och insikter.

Vem kan bli mentor?
Den som vill ge tid för någon annans utveckling och har en livserfarenhet, kunskapsbas och klokhet att hantera det förtroende det är att vara mentor.