Samtal

Samtal

Samtalet och lyssnandet kan var helande på många olika sätt. I svåra stunder kan själavårdssamtalet hjälpa en att få nya perpektiv. I bikten (samtal och bön om förlåtelse tillsammans med en präst under total tystnadsplikt) finns en otrolig befrielse. Att få slå följe med någon under en tid i samtal kan vara stärkande.

Formerna för samtal kan variera men oavsett får de vara till stöd och tröst i livet.

I kyrkan finns människor som vill och kan ta sig tid med dig. Människor som är vana vid att lyssna och samtala på ett djupare plan.

Kontakt
Om du önskar komma i kontakt med någon för ett samtal, kontakta våra präster Magnus Lennartsson eller Carl Skarin, magnus.lennartsson@efs-kyrkan.info 073 379 6124 carl.skarin@efs-kyrkan.info 070 526 9557