Mission

Mission

Dövskolan i Keren

Keren är en stad i Eritrea som ligger på Afrikas östkust. Eritrea var det första landet som EFS åkte till för att missionera 1866. Sen dess har arbetet i Eritrea fortsatt och vår församling har en speciell koppling till en dövskola i Keren. Hösten 2001 så fick jag, Rebecca Nordén möjlighet att åka till Eritrea som stipendiat. Det var en fantastisk upplevelse! Jag stannade i Eritrea en termin och befann mig mestadels i Keren på deras dövskola. Skolan drivs av den evangeliska kyrkan i landet som i sin tur drivs av EFS i Sverige. Skolan är till för döva och hörselskadade elever och all undervisning sker på teckenspråk. Skolan ger en fantastisk möjlighet för dessa barn till ett språk, en samhörighet och en möjlighet att växa upp under trygga förhållanden och senare kunna delta i samhället. När jag kom hem delade jag med mig av mina erfarenheter i församlingen och då bestämde vi oss för att på ett konkret sätt ha dövskolan i Keren som vårt missionsprojekt. Vi samlar in pengar, vi har skickat ner saker i flera omgångar men framför allt vill vi stötta dessa människor i bön. Hösten 2006 fick jag möjlighet att åka tillbaka till Keren tillsammans med tre personer från vår församling. Magnus Lennartson, Josefin Hedenström och John Henrysson och jag följdes åt för att besöka ”vår” skola och träffa de människor som driver skolan och som behöver vårt stöd. Det blev en lärorik resa blandat med magbesvär, skratt och djupa erfarenheter. Prata gärna med någon av dessa för att få veta mer!

Eritrea är ett mycket fattigt land med brist på vatten och mat. Landet ligger sedan länge i en fejd med grannlandet Etiopien vilket försvårar uppbyggandet av landet. Många människor lider av svält och sjukdom och i denna svåra situation behövs vi, behövs du och jag. Om du fick se barnens leende över att få gå till skolan skulle du lättare förstå. Jesus uppmanar oss att se till de minsta, att ta hand om varandra och som Kristi kropp är vi alla del i samma familj med Gud som pappa. Därför är din bön och ditt givande en handling som har evighetsvärde!

Evangelistutbildningen i Voi

Kenya är ett land i östra Afrika med cirka 45 miljoner invånare. Cirka 80% av befolkningen är kristna men den lutherska kyrkan är väldigt liten och ung. I Kenya finns det två lutherska kyrkor. KELC (Kenya EvangelicalLutheran Church) och ELCK (Evangelical Lutheran Church of Kenya). KELC som är den av de två kyrkorna somviger kvinnliga präster har inte en prästutbildning i Kenya. Därför måste man ta sig över gränsen till Tanzania för fem års studier. Detta är ett alternativ som är för dyrt för majoriteten av kenyanerna. Vilket i sig skapar ett problem då många fattiga människor inte har möjligheten att arbeta inom kyrkan även om det är det som är deras kall.

I Januari 2011 startades för första gången en treårig evangelistutbildning i Voi, Kenya. Den är ett alternativ till den femåriga prästutbildningen. Evangelister arbetar under den anställda prästen i respektive församling medevangeliserande arbete av olika slag.

Voi är en stad med 40 000 invånare cirka 15 mil från kusten. Beslutet att placera utbildningen i Voi kom på grund av vår kontakt med prästen i Vois församling Manase Mkofira. Att ha en person på plats som vi litar på till 100 procent underlättar när man drar i ett arbete som detta.

Då KELC är en kyrka i brist på pengar har de inga ekonomiska möjligheter att stötta skolan ekonomiskt. Den finansieras därför till 95% av människor knutna till vår församling. Därför är alla gåvor från Sverige ytterst nödvändiga för skolans fortlevnad.

Av de 14 studenterna som tog examen 2013 är 13 stycken ute i tjänst som evangelister i sina hemförsamlingar.

En andra klass startade i januari 2015 där nio studenter har tillbringat tre år tillsammans för att i november 2017 ta sin examen. Samtliga är inställda på att återvända till sina hemförsamlingar och arbeta för Guds rike.

Under 2018 startade så en tredje kull på 10 personer som under tre år ska fördjupa sig i studier och förbereda sig för tjänst som evangelister. De kommer ta sin examen i november 2020.

Under årens lopp har församlingen i Voi färdigställt en campus där utbildningen sker. Där bor studenterna under sina terminer. Ett mindre bibliotek har tagit plats i ett rum under ”vattentornet”. Tillsammans med sina studier får de även praktiskt lära sig att ta hand om odling/jordbruk. Gästhuset där turister och besökare kan bo finns också här. En härlig plats med stora utmaningar och många möjligheter.

Vi ser detta som ett fantastiskt och viktigt projekt som vi stöttar både ekonomiskt och genom bön. Trots att Kenya har en stor kristen befolkning är där fortfarande många som inte hört om Jesus, därför är denna skola extremt viktig och därför är din gåva och din bön viktig!

Klicka här för att läsa en hälsning från Voi.

EFS -riks

Vi stöder även EFS riks missionsarbete som du kan läsa mer om här: http://www.efs.nu/internationellt/