EFS-kyrkans Personuppgifts- och fotopolicy

EFS-kyrkans Personuppgifts- och fotopolicy

Eftersom vi vill att fler människor ska få ta del av vad som händer i kyrkan fotograferar vi då och då under både gudstjänster och andra aktiviteter. Bilderna läggs ut på vår hemsida, blogg, instagram och Facebooksida. Vi har dock kommit fram till följande policy gällande publicering av bilder:

När personer syns tydligt på bilderna ska de tillfrågas innan ett foto publiceras. Vi är försiktiga med att fotografera gudstjänstdeltagarna på gudstjänsterna. Vi undviker fotografering vid förbönsplatserna. Om vi behöver sådana bilder arrangerar vi dem.

För dem som uppträder på scen gäller lite andra regler. Här får man räkna med att hamna på bild om man till exempel spelar, sjunger, dansar eller talar. Har man speciella skäl (till exempel skyddad identitet) till att inte förekomma på bild får man aktivt meddela fotografen detta.

—————————————————–

För att värna om den personliga integriteten är EFS noga med användandet av personuppgifter genom att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018. Vi sparar endast personuppgifter som vi har ett direkt syfte med och har laglig grund för att spara. Detta för att respektera de registrerades privatliv och integritet. EFS och Salt ser inte att personuppgifter är någonting som vi äger, utan det är information som vi lånar av den personen som ger rätten till oss att använda under en period. Vi ger eller säljer inte personuppgifter till tredje part, utan personens godkännande.

Denna personuppgiftspolicy träder i kraft den 25 maj 2018. OBS! Personuppgiftspolicyn är under utveckling och uppdateras löpande när lagen träder i kraft och börjar prövas. Se efs.nu/gdpr för den senast uppdaterade versionen av denna policy.

Personuppgiftsansvarig EFS

EFS Riks har gemensamt personuppgiftsansvar när det gäller medlemsdata med lokalföreningarnas och distriktens styrelser enligt Dataskyddsförordningens (härefter kallat GDPR) artikel 4.7 ”Personuppgiftsansvarig: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter”. Vi tolkar ”organet” som EFS Riks, distrikten, regionerna, lokalföreningarna samt Salt – Barn och unga i EFS med sina nivåer . Detta på grund av att EFS på Riks, distrikts- och lokalföreningsnivå delar medlemsregister för att de olika nivåerna. Vi behöver tillsammans medlemmarnas uppgifter för en effektiv medlemsadministration och för att medlemmarna ska kunna utöva sina demokratiska rättigheter och rösta på årsmöten. På Riksnivå behövs dessutom personuppgifterna för att vi ska kunna skicka ut medlemstidningen Budbäraren. Den får alla EFS-medlemmar som vill hem i brevlådan flera gånger per år. Detta innebär att vi inte kommer att inhämta samtycke för att dela EFS-medlemmarnas personuppgifter med Salt – Barn och unga i EFS eller andra som är en del av ”organet”. Vi ser oss vara en del av samma organ, trots att vi har olika organisationsnummer, då organisationerna är integrerade med varandra i det dagliga arbetet när det gäller medlemssystem och anställda. Vi kommer heller inte att upprätta biträdesavtal mellan oss i ”organet”.

Personuppgiftsansvarig är EFS (Org.nr: 802000-8184).

Postadress: Box 23001, 750 23 Uppsala

Besöksadress: Heidenstamsgatan 75, 754 27 Uppsala

Kontaktuppgifter till EFS Dataskyddsamordnare vid frågor eller för att utöva rättigheter som registrerad: dataskydd@efs.nu 018-430 25 00

Personuppgiftspolicyn kan laddas ner och läsas i sin helhet här

För lokala frågor rörande personuppgifter för EFS-kyrkan i Ängelholm kontakta ordförande Oscar Hedman oscar.hedman@efs-kyrkan.info