Gudstjänster

Gudstjänster

På söndagarna firar vi gudstjänst på nätet! Vi träffas för lovsång, bön, predikan och gemenskap på den digitala plattformen Zoom eller på Youtube.
För barnen blir det Skatten- eller Push-samling, även det via Zoom.
Mer info om varje gudstjänst hittar du i kalendern.
Vill du komma direkt till Zoom klickar du här. Och vår Youtubekanal hittar du här.

Vi befinner oss i en spännande och utmanande tid där vi hela tiden får försöka hitta lösningar som ger så många som möjligt chans att få vara med i församlingens verksamhet. På detta nya sätt får vi möjlighet att mötas ansikte mot ansikte, men framförallt fira gudstjänst inför Guds ansikte.

Föreningens ordförande Rebecca Nordén berättar mer här.

”Där två eller tre är församlade i mitt namn, så är jag mitt ibland dem.”

Program april:
11/4 kl 10 Gudstjänst ”Efter uppståndelsen – påskens vittnen”, Magnus Lennartsson
18/4 kl 10 Gudstjänst med nattvard ”Efter uppståndelsen – den gode herden”, Carl Skarin
25/4 kl 10 Gudstjänst ”Efter uppståndelsen – vägen till livet”, Magnus Lennartsson

SKATTEN och PUSH
Söndagsskolan sker också via Zoom just nu. Barnen är med i början av gudstjänsten och slussas sen vidare till antingen Skatten-rummet eller Push-rummet.
Tidigare har vi lagt ut Skatten-filmer. Du hittar alla de här.