Salt – barn och ungdom

Salt är barn och ungas egna förbund inom EFS. Salt bildades 2006 för att ge barn och unga större möjlighet att kunna påverka och vara delaktig i det som rör dem. Salt består alltså av självständiga lokala föreningar som är anslutna till salt riks- och distriktsnivå. På riksnivå finns Salt styrelse och även ett kansli. Distriktsnivå sammanfaller med EFS distrikten, men har också egen styrelse. Totalt i hela Sverige finns det upp emot 20 000 barn och ungdomar i salts verksamhet. Därför är detta en mycket viktig och stor del av vårt arbete som EFS församling.

Hela verksamheten i EFS kyrkan är uppdelat i olika utskott för att ge en tydlig bild och underlätta för styrelsen. Saltutskottet (saltstyrelsen) ansvarar för all barn & ungdomsverksamhet och det finns två tjänster i församlingen som arbetar för dessa frågor specifikt – 40% ungdomsledartjänst (just nu vakant) och 60% barnledartjänst.

Mer om Salts arbete på riks och distriktsnivå kan läsas på www.salt.efs.nu och www.saltsydverige.nu.

Vilka är vi i saltstyrelsen?

Amanda Rask, ordförande – tel 073 – 752 3564 amanda.rask@efs-kyrkan.info
Ida Larsson
Wilma Jarbo
Louise Malmborg
Frida Caesar
Lukas Henriksson
Vid mötena är även barn- och ungdomsledare med som adjungerande.
Du hittar en presentation av styrelsen här.

Vad gör vi?

Vår vision och vårt mål är att föra barn och ungdomar närmre Jesus Kristus genom våra aktiviteter. Vårt arbete handlar om att strukturera verksamheterna, se till att det finns ledare till alla våra grupper, ordna ledarfest, barnfest och ta beslut i större inköp och satsningar. Vi ska även fungera som en länk mellan styrelsen och barn och ungdomsverksamheten.

Vi ska vara ett utskott som finns till för er ledare, för barn och ungdomarna. Därför får ni gärna komma med synpunkter till oss när det gäller barn och ungdomsverksamheten. Kanske är det något du saknar, något du tycker borde göras annorlunda eller något du vill säga att du tycker mycket om. Du kan lämna in förslag till oss på vad som helst och vi lovar att försöka göra vårt bästa för att uppfylla dina önskemål. Vi finns till för er!

Kontakt

Du får gärna ta kontakt med oss i saltstyrelsen.