Vi vill

Vi vill

 
 

En kyrka som återspeglar Guds hjärta,
bär varandra och betjänar människor,
varhelst vi befinner oss varje dag.

 
 
Utifrån denna vision vill vi bygga en evangeliserande gemenskap.

EVANGELISERANDE
Vi vill be om och arbeta för att den Helige Ande berör människor i Ängelholm med omnejd så fler människor ständigt ska komma till tro på Jesus Kristus. Vårt uppdrag och vår kallelse riktar sig till alla de som ännu inte lärt känna Herren Jesus Kristus.

Tydligt budskap om Jesus
Vi ser bibeln som Guds ord och som vägledare både i församlingens och den enskilde kristnes liv. Evangeliet om Jesus Kristus, hans död och uppståndelse, syndernas förlåtelse och ett liv i gemenskap med honom är vårt ärende.

Mission
Vi är alla kallade till mission och evangelisation. Att dela vår tro så att fler människor får lära känna Jesus. Vi har ett uppdrag som börjar i vår direkta närhet, men som också sträcker sig vidare ut i världen. Mission innebär både att berätta om vår tro men också att möta hela människans behov.

Tjänande
Tron får konsekvenser i våra liv. Vi vill leva trovärdiga liv där våra handlingar och vår livsstil får bekräfta vår tro och våra ord. Vi vill finnas till för Ängelholm med omnejd.

Kreativitet
Som skapade till Guds avbild är vi som människor skapande och kreativa. Vi vill därför uppmuntra till att vara öppna för olika sätt och former att förmedla och uttrycka tron.

Framåtanda
Vi är en kyrka/gemenskap som vill framåt, för vi vill ge vidare det vi själva fått. Vi vill vara öppna för Guds tilltal och be om mod att leva i hans kallelse.

 
 

GEMENSKAP
Vi vill vara en oas mitt i livet den helige Ande kan verka så att människor finner vila och växtkraft. Vårt uppdrag och vår kallelse är att väcka till tro på Gud, fördjupa tron och bygga ett sammanhang där man kan få mogna och växa som människa och som kristen.

Värme
Vi får alla gemensamt bidra till att skapa en varm och välkomnande atmosfär. Tillsammans har vi en uppgift att se varandra och lyfta varandra i förbön och uppmuntran. Gemenskapen kring gudstjänster och större samlingar får kompletteras med gemenskapen i de mindre grupperna (hemgrupperna).

Öppenhet
Vi vill anta utmaningen att fungera som en öppen gemenskap där olika uppfattningar får rymmas, samtidigt som vi vill vara tydliga med vår bekännelse. Vi vill vara en plats där man får upptäcka och växa i tron i sin takt.

Tjänande
Vår kyrka är beroende av många olika sorters frivilliga arbetsinsatser och ekonomiska gåvor. Vi vill uppmuntra alla att ställa sina naturliga gåvor och nådegåvor till varandras förfogande, samt att var och en bidrar med de ekonomiska resurser man har fått att förvalta. Ett tjänande som görs i glädje därför att vi delar vår gemensamma vision.

Gudstjänst
Ett nav i kyrkans liv är gudstjänsten där vi samlas till gemenskap med varandra och med Gud. Vi tror på Guds närvaro och tilltal till både inre och yttre helande och upprättelse.