Kvinnoträffar

Kvinnoträffar

NOTERA att kvinnoträffarna äger rum i Hembygdsparken. Vi ses vi lekplatsen. Välkommen!

Varför kvinnoträffar?

Träffarna är inriktade på att möta kvinnors och barns behov i vardagen.
Tillsammans äter vi en måltid, samtalar och bara är i varandras sällskap. I lugn och ro kan vi möta varandra för att ge stöd och råd men även för att lära av varandra men också för att ha roligt och trevligt tillsammans.
Barnen har egna aktiviteter tillsammans med ledare som hittar på roliga saker för dem.

Vi träffas varannan onsdag, jämna veckor, mellan klockan 17.00-19.00. Välkommen!

Om du vill vara med och hjälpa till, kontakta Sara Engström eller Carina Brandt.

För mer information, kontakta Sara Engström eller Carina Brandt: sara.engström@efs-kyrkan.info 079 348 52 72 eller carina.brandt@efs-kyrkan.info 070 660 44 22