Kvinnoträffar

Kvinnoträffar

Varför kvinnoträffar?

Träffarna är inriktade på att möta kvinnors och barns behov i vardagen.
Vi träffas varannan onsdag klockan 17-19 (jämna veckor). Tillsammans äter vi en måltid (som var och en tar med sig själv just nu), samtalar och bara är i varandras sällskap. I lugn och ro kan vi möta varandra för att ge stöd och råd, lära av varandra men också för att ha roligt och trevligt tillsammans.
Barnen har egna aktiviteter tillsammans med ledare som hittar på roliga saker för dem.

Har du frågor så kontakta
Sara Engström på: sara.engström@efs-kyrkan.info eller 079 348 52 72
eller Birgitta Jarbo: 073-3449111