Växa vidare

Växa vidare
 

Vad är växa vidare?

Växa vidare är tillfällen för djupare undervisning och undervisning på ett annat sätt än den man får i en gudstjänst. Kunniga talare föreläser kring olika teman i avslappnad miljö.

Den 5 oktober börjar en ny kurs som kommer att handla om bön, utifrån Vår Fader. Kvällarna inleds med att vi äter kvällsmat tillsammans med deltagarna på Alpha-kursen, sen lyssnar vi till ett föredrag innan vi samtalar kring temat. 

Kursen kostar 300 kronor och sista anmälningsdagen är den 1 oktober.

Vill du veta mer eller anmäla dig? Kontakta Lise-Lotte Linder Persson på mail liselotte.linder.persson@efs-kyrkan.info eller telefon 0709-786128.