Växa vidare

Växa vidare

Vad är växa vidare?

Växa vidare är tillfällen för djupare undervisning och undervisning på ett annat sätt än den man får i en gudstjänst. Kunniga talare föreläser kring olika teman i avslappnad miljö där det även finns tillfälle till fika.

Växa vidare ges vid olika tidpunkter under året och exempel på teman som undervisningen kan fördjupas i är bön, mellanöstern, kristet vardagsliv, nyandlighet och mycket annat. Upplägget kan skilja mellan olika tillfällen. Ibland arrangeras det som en sammanhängande kurs, och ibland som en serie fristående föredrag. Gemensamt för alla tillfällen är att du får tillfälle att växa vidare i din tro.

Under våren 2020 erbjuder vi Växa vidare som en kurs under sex tisdagkvällar. Likt vår Alphakurs inleder vi med smörgåsfikai ivårt café, sedan lyssnar vi till ett föredrag som tar oss djupare in i några av kristendomens viktigaste frågor, för att avsluta med samtal och diskussioner. De ämnen vi tar upp den här gången är Hur kan en kärleksfull Gud tillåta ondska, Himmel eller helvete, Försvar för den kristna tron, Kristet vardagsliv, Dopet och Nattvarden. Kursen börjar tisdagen 25 februari kl 18.30 och kostar 150 kr. Anmäl dig till carl.skarin@efs-kyrkan.info eller 0705269557 senast den 23 februari.

Kontakt

För mer information, kontakta Carl Skarin, präst i EFS-kyrkan – carl.skarin@efs-kyrkan.info 070 526 95 5