Växa vidare

Växa vidare
 

Vad är växa vidare?

Växa vidare är tillfällen för djupare undervisning och undervisning på ett annat sätt än den man får i en gudstjänst. Kunniga talare föreläser kring olika teman i avslappnad miljö.

Varannan onsdag klockan 19 (udda veckor) ges möjligheten att om vartannat ta sig an centrala frågor i tron, aktuella frågor i samhället och vägar att läsa och förstå Bibeln. Under cirka en timme ges en ordentlig introduktion i ämnet, med möjlighet att ställa frågor och tillsammans utmanas och vägledas i samtalet.

Varje kväll är öppen för alla och ingen anmälan behövs. Vi avslutar kvällen med aftonbön klockan 20 i kyrksalen, utifrån ordningen för ”Bön inför natten” i Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säbys Tideböner.

Vill du veta mer? Kontakta Carl Skarin på 070-526 95 57 eller carl.skarin@efs-kyrkan.info.