Växa vidare

Växa vidare slider

Vad är växa vidare?

Växa vidare är tillfällen för djupare undervisning och undervisning på ett annat sätt än den man får i en gudstjänst. Kunniga talare föreläser kring olika teman i avslappnad miljö där det även finns tillfälle till fika.

Växa vidare ges vid olika tidpunkter under året och exempel på teman som undervisningen kan fördjupas i är bön, mellanöstern, kristet vardagsliv, nyandlighet och mycket annat. Upplägget kan skilja mellan olika tillfällen. Ibland arrangeras det som en sammanhängande kurs, och ibland som en serie fristående föredrag. Gemensamt för alla tillfällen är att du får tillfälle att växa vidare i din tro.

Under fastan 2019 erbjuder vi Växa vidare på de fem onsdagarna 13 mars – 10 april, i form av ett bibelsamtal före veckomässan. Vi öppnar Bibeln, läser ett ord som relaterar till senaste söndagens tema, och får gräva djupare tillsammans. Vi börjar 18.30, och slutar i tid till att veckomässan börjar 19.30. Träffarna är fristående och ingen anmälan krävs. Välkommen!

Kontakt

För mer information, kontakta Carl Skarin, präst i EFS-kyrkan – carl.skarin@efs-kyrkan.info 070 526 95 5