Bön

Bön

Bönen är det viktigaste

Bönen är det viktigaste i EFS-kyrkan i Ängelholm. Det är bönen som bär all vår verksamhet och vår relation med Gud. Vi vill följa Guds vilja och stannar därför upp, som församling, flera gånger varje vecka för att tillbe och lyssna in Honom. Förutom den gemensamma bönen i gudstjänsten finns det möjlighet att att träffas för bön vid andra tillfällen:

* Förbön – vid varje gudstjänst ges det möjlighet att få förbön när någon ber specifikt för dig. Vid våra digitala gudstjänster sker detta genom att du mailar ditt förbönsämne till bon@efs-kyrkan.info och så finns där någon som läser och ber.
Om man vill ha förbön under veckan, kontakta någon av våra präster.

* Morgonbön – varje torsdagsmorgon kl 8.00 samlas de som vill till bön i kyrkan.

Kontakt
För att få veta mer om våra olika bönesamlingar, kontakta våra präster Magnus Lennartsson – magnus.lennartsson@efs-kyrkan.info 073 379 6124 eller Carl Skarin – carl.skarin@efs-kyrkan.info 070 526 9557.