Bön

Bön

Bönen är det viktigaste

Bönen är det viktigaste i EFS-kyrkan i Ängelholm. Det är bönen som bär all vår verksamhet och vår relation med Gud. Vi vill följa Guds vilja och stannar därför upp, som församling, flera gånger varje vecka för att tillbe och lyssna in Honom. Förutom den gemensamma bönen i gudstjänsten finns det möjlighet att att träffas för bön vid andra tillfällen:

* Förbön – vid varje gudstjänst ges det möjlighet att få förbön när någon ber specifikt för dig. Om man vill ha förbön under veckan, kontakta någon av våra präster.

* Morgonbön – varje torsdag morgon kl 8.00 samlas de som vill till bön. Efter bönen fikar man tillsammans

* Bön för staden och Sverige – tillsammans med de andra kyrkorna i Ängelholm samlas man den första och tredje torsdagen i varje månad kl 19.00 för att be för vår stad och vårt land. De olika kyrkorna turas om varje termin att bjuda in till bönen. Se hemsidan för information om var man samlas denna termin.

Kontakt
För att få veta mer om våra olika bönesamlingar, kontakta våra präster Magnus Lennartsson eller Carl Skarin, magnus.lennartsson@efs-kyrkan.info 073 379 6124 carl.skarin@efs-kyrkan.info 070 526 9557