Magnus Lennartsson

Magnus Lennartsson

Präst
073-379 61 24
magnus.lennartsson@efs-kyrkan.info

Ansvarsområden:
Hemgruppsarbetet, Skyddsombud, Hockeypräst och kontaktperson med Rögle BK, Administration och kontor, Kontakt med distrikt och riksorganisationen, bla utifrån konfirmandarbetet

Prästernas allmänna ansvarsområden är:
Studier och bön
Predikan och undervisning
Personliga samtal och själavård
Förrättningar, dop, vigsel och begravning
Adjungerad i styrelsen

Carl Skarin

Carl Skarin

Präst
070-526 95 57
carl.skarin@efs-kyrkan.info

Ansvarsområden:
Evangelisations och lärjungautskottet (ELU), Gudstjänstansvarig, Alpha-rådet, Handledare för teamare

Prästernas allmänna ansvarsområden är:
Studier och bön
Predikan och undervisning
Personliga samtal och själavård
Förrättningar, dop, vigsel och begravning
Adjungerad i styrelsen

Sara Engström

Sara Engström

Ansvarig för barnverksamheten och kommunikation
079 – 348 52 72
sara.engstrom@efs-kyrkan.info

Anne-Marie Öhman

Anne-Marie Öhman

Ungdomsledare
076-173 65 58
anne-marie.ohman@efs-kyrkan.info