Föreningen

Föreningen

EFS kyrkan i Ängelholm är ansluten till EFS som är en självständig rörelse inom svenska kyrkan.

Vi står på en evangelisk-luthersk bekännelsegrund. Det betyder att detcentrala i vår tro är evangeliet, det glada budskapet om att det finns en väg till Gud genom Jesus Kristus. Det är inte genom prestationer vi får ta oss till Gud utan genom tron på Hans son. Vi vill därför medvårt arbete förmedla det liv från Gud som Han skänker oss genom JesusKristus. Vi vill väcka till tro på Gud, fördjupa tron, gestalta kristen tro i vardagen och få vara ett sammanhang där man kan få mogna och växa som människa och som kristen.

EFS kyrkan vill vara en gemenskap och en plats som berör för livet, en plats där varje människa blir sedd, en plats där man får möjlighet att upptäcka och fördjupa en personlig relation med Jesus Kristus, en plats för Dig!

Du kan se korta presentationsfilmer av våra sju områden här. 

Och här nedanför kan du läsa mer om hur vår församling är organiserad: