Åsa Svedberg

Åsa Svedberg

asa.svedberg@efs-kyrkan.info
070 636 88 95

 Det här är Åsa Svedberg. Hon har suttit i EFS-kyrkans styrelse i sex år och har varit medlem i många år innan dess. Församlingsarbetet är viktigt för Åsa, likaså ledarskap i olika former. Det är några av anledningarna till att Åsa väljer att finnas med i styrelsen. Det är också av stor vikt för henne att vi är en församling som är ledd av den helige Ande och visar på Jesus. Hennes längtan är att vi än mer ska kunna betjäna människor i Ängelholm och att vi ska vara ett ljus och ett salt i vår stad. Hon brinner särskilt för hemgrupperna som hon hoppas är ett värdefullt redskap för en växande gemenskap där alla blir sedda. Åsa är kontaktperson för regionen EFS i Sydsverige. Hon bor på villan i Ängelholm tillsammans med sin man. De har fyra nu vuxna barn och två barnbarn som hon gärna tillbringar tid med.