Tillsammans är vi starka, med ett hjärta kan vi göra mycket

Jag sitter ner och blickar tillbaka på en go vecka där mycket har hänt i kyrkan och runt om.

Vi i Sverige är nu inne i valveckan och oavsett hur intresserad man än är av politik så är det nog svårt att inte bli påverkad på det ena eller andra sättet. Man hör och ser reklam från de olika partierna som gör allt de kan för att locka väljare till just sitt parti och de lyfter fram sina speciella särdrag som ska få väljarna att just välja dem. Tv sänder debatter där partiledarna gör allt vad de kan för att vinna över de andra och få sin åsikt betrodd och uppskattad.

För min del som inte är särskilt politiskt intresserad så kan man ibland bli lite trött och känna, kan vi inte alla bara samarbeta och sätta Sveriges och omvärldens bästa i fokus istället för den personliga agendan?

Det samma kan nog gälla olika kyrkor och samfund. Tillsammans kan vi verka som en kropp i Kristus och göra Jesus känd och älskad. Jesus beskriver kyrkan som en kropp där han är huvudet och tänk hur svårt och ineffektivt det måste vara att styra och förflytta en kropp som spretar åt alla olika håll. Tänk om vi som kropp enades med ett och samma hjärta för Jesus och går i samma riktning då skulle vi förflytta oss snabbt och effektivt och säkert växa en hel del!

Men detta i åtanke så är jag glad när jag tänker tillbaka på veckan där vår kyrka har varit med i ekumenisk bön får vår stad, haft en härlig gudstjänst med Sankt Mikael och i kväll ska jag iväg och planera en ungdomsgudstjänst tillsammans med de olika kyrkornas ungdomsledare här i  Ängelholmstrakten. Tillsammans är vi starka och alla behövs, liten som stor!

Frid Max