Lägg ditt liv i Herrens hand

2014-05-25 11.12.08

Tack alla barn och ledare i söndagsskolan Skatten för den fina gudstjänsten i söndags! För er som missade den kommer här några bilder. Barnen hälsade välkomna, hjälpte till med mötesledning, skötte förbönen, dansade, sjöng och tillverkade små lergubbar som sedan fick vila i den stora handen, precis som vi får vila i Guds hand.

2014-05-25 10.05.07

I Guds rika är det mycket som kan upplevas vara upp och ner… fast som pastor Magnus sa, så är det väl snarare så att det är där som saker är vända rätt.  Den siste blir den förste, den som vill vara stor måste vara liten och när vi är som svagast är vi i själva verket som starkast.

2014-05-25 10.15.25

Ett tack till alla som varit Barn- och ungdomsledare under året!

 

2014-05-25 10.16.57 2014-05-25 10.18.37