Att värna om de minsta

På söndag ska jag få predika om Gudsfruktan, vilket ska bli både spännande och utmanande. Bland annat så har jag med bibelordet ur Matteusevangeliet där Jesus pratar om att det ni gör mot dessa mina minsta, det gör ni mot mig själv. Detta bibelord är väldigt radikalt och utmanande för mig som vill följa Jesus och älska honom. Jesus identifierar sig så väldigt med dessa ”minsta” att han säger det ni gör mot dem, gör ni mot mig. Förkastar ni dom, förkastar ni mig.

Vilka är då dessa Jesu minsta? Jo det var de som i Jesu samtid sågs utan värde, det var barnen, det var de sjuka, handikappade, tiggarna m.m. De som man såg ner på. Jesus känner med dem på ett alldeles speciellt sätt. I bibelordet i Matteus så använder Jesus väldigt fysiska och praktiska termer.

Matt 25:42-43 Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. 

 
Som kristna är vi kallade att faktiskt värna om dessa minsta, att verka för att de också få känna sig värdefulla och älskade. Det genom ord och uppenbarligen genom väldigt praktiska gärningar. 
 
Det som då gör en bedrövad är när man läser i tidningen att 56%, alltså en majoritet av svenskarna, vill förbjuda tiggeri. Man vill slippa se detta, det stör vår vardag. Ja, det stör vår vardag. Det stör min vardag, och jag får en obehaglig känsla i mitt inre när jag ser detta på gatorna. Men det är ju för väl att det är så! Att det faktiskt berör mig att se denna världens orättvisa. Att jag inte är likgiltig inför det faktum att människor har det svårt, att dessa Jesu minsta lider. Nä, låt oss nu stå upp som kyrka och som individer istället, bejaka dessa känslor och faktiskt verka på olika sätt för att ta hand om dessa Jesu minsta istället för att förbjuda det och sopa det under mattan.
 
Christoffer Kullenberg, Ungdomsledare