Du är viktig som förälder

Det finns forskning som gör tydligt att föräldrar har det klart viktigaste inflytandet på barn när det gäller andliga frågor.  Vid dopet uppmanas föräldrarna att vara ”förebilder och förebedjare” för sitt barn, liksom ”tillsammans med församlingen leda [BARNET] på trons väg genom livet”. Jag har själv inga barn men jag har två föräldrar och jag är så tacksam för allt det som de gav mig i kärlek, men också i att vara förebilder och förebedjare. Jag minns hur pappa (utan att stoltsera med det) varje morgon läste en andaktsbok för sig själv vid köksbordet. Den nästan sönderlästa boken med det svåra språket tyckte jag då inte var så häftigt men visst förstod jag att tron på Jesus var på allvar för honom! Mamma startade som söndagsskolledare i den kyrka där vi gick då det inte fanns någon söndagsskola. Jag vet inte hur få barn vi var men det gjorde att jag fick en bättre bild av kyrkan och det var naturligt att prata Gud och Bibeln med mamma.
.
I Sverige idag så har vi de senaste åren blivit försiktiga i att påverka barn andligt. ”Tron är en privatsak och man ska få ta sitt eget beslut”. Inte konstigt då om det känns opassande att förmedla tron till sina barn… Detta är dock helt fel enligt FNs barnkonvention där vi kan läsa att varje stat ska respektera föräldrarnas rätt ”att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet”  (art 14:2,1).
Du är viktig som förälder och TACK för att du älskar ditt barn och ger möjlighet för dem att lära känna den kärlek Gud vill ge.  På temat Våga vara förälder kommer kyrkorna i Ängelholm bjuda in till en föräldradag den 19 oktober i EFS-kyrkan. Mer info om detta kommer, men skriv in datumet redan NU!
.
Den 26 maj är det söndagsskoleavslutning med en Kidsgudstjänst där barnen leder gudstjänsten. Varmt välkommen dit! Därefter har söndagsskolledarna sommarlov MEN hela sommaren kommer vi erbjuda SOMMARSKATTEN! En något enklare söndagsskola där barn från 6 år kan komma själva. Vi tittar på en 30 min film från en populär bibelserie för barn och sedan sker en aktivitet.
VÄLKOMNA!
.
// Sara Starfelt, ansvarig för barnverksamheten