Vill du med på församlingshelg?

Vi hoppas att det är många med oss som fortfarande längtar efter en helg där vi får komma samman som församling för att umgås, lära känna varandra mer och drömma tillsammans om vad vår kyrka kan få betyda för Ängelholm med omnejd kommande år.

Detta önskar vi få till i augusti/september på Heljarödsgården. Denna enkät ger en preliminär anmälan för att vi ska veta vilken helg som passar flest.

Även om du anmäler dig här kommer du alltså behöva bekräfta din anmälan under maj månad. 

Enkäten hittar du här.

Hälsningar gemenskapsområdet