Våra områden

I EFS-kyrkan har vi sju olika områden: barn & ungdom, diakoni, gemenskap, gudstjänst, media, praktiskt arbete och undervisning.

Ledarna för respektive område har spelat in en kort film om vad de gör. Du kan se dessa filmer här. De är filmade och ihopklippta av Alice Bengtsson.