Rebecca Nordén

Rebecca Nordén

Ordförande
rebecca.norden@efs-kyrkan.info
073 5674624

Det här är Rebecca Nordén. Hon är ordförande i styrelsen sedan 2019. Rebban, som hon kallas, har suttit i styrelsen sedan 2015 – den här omgången – men har tidigare suttit med i nio år. Rebban tycker att styrelsearbetet är väldigt roligt och hon tycker mycket om vår församling och det som vi gör i Ängelholm. Hon är mycket intresserad av den resa som Gud har för oss. ”Min längtan för EFS-kyrkan är att den ska bli så viktig för Ängelholm att staden inte klarar sig utan den. Jag drömmer om en kyrka dit människor söker sig för gemenskap men framför allt för att vi berättar om Jesus på ett attraktivt sätt.” Rebban bor i Munka Ljungby och arbetar som teckenspråkstolk och har även vidareutbildat sig till skrivtolk.
Det oväntade: Rebban är med i tv-serien Bron, i säsong 3!