Kristina Henriksson

Kristina Henriksson

kristina.henriksson@efs-kyrkan.info
070 – 479 71 16

Det här är Kristina Henriksson. Hon bor i Ängelholm tillsammans med sin man och de har tre barn, en tonåring och två vuxna. Kristina kom med i EFS-kyrkans styrelse 2019. Hon väljer att finnas med i styrelsearbetet då hon ser att vi står mitt i en spännande och annorlunda tid. Hon tror att Gud har stora planer för oss i EFS-kyrkan i denna tid och hon vill gärna vara en del av det arbetet. Kristina längtar efter att fler ungdomar ska fylla kyrkan. Hon menar att de lever i en tuff vardag där den psykiska ohälsan ökar. I kyrkan ska de få känna sig älskade som de är, utan krav och prestation. EFS-kyrkan är hennes andliga och andra hem, något hon önskar att fler ska få ta del av. Det oväntade: Kristina lyssnar gärna på hårdrock – helst från 80-talet!