David Stenman

David Stenman
david.stenman@efs-kyrkan.info
David Stenman blev invald i styrelsen på årsmötet 2021 och är kontaktperson för mediaområdet.
Han tycker att församlingen har en sund teologi med Jesus i centrum och en bra syn på vad som utgör en församling och han vill gärna vara en aktiv del av en sådan församling.
Han har länge varit engagerad inom lovsångsledning och teknik, både i Ängelholm och i Göteborg där han tidigare bodde.  ”Därifrån har jag goda erfarenheter som jag tror kan komma till användning i vår församling”, säger han.
Davids familj flyttade till Ängelholm 2005 och gick då med i församlingen. 2009 flyttade han till Göteborg för att studera och 2020 flyttade han tillbaka till Ängelholm med sin familj som består av frun Nellie och två barn.
”Min längtan med församlingen är att vi ska leda människor till tro på Jesus så som han befallde oss i missionsbefallningen och att vi ska stå stadiga i vår tro och teologi och inte låta oss påverkas av vad världen tycker.”
David jobbar på ett företag i Landskrona som heter Haldex.
Det oväntade:
”Jag har gått på svärdsfäktning.”