Nästa steg

Grattis, du har valt att följa Jesus och lära känna Honom mer. Du kanske undrar hur du tar nästa steg? Vi vill gärna hjälpa dig. Följ med oss i vår guide för att lära känna honom mer.

Vad innebär det att följa Jesus?

Problemet
Alla människor är skapade för gemenskap med Gud, och älskade av honom. Men så mycket annat tar hans plats, och skiljer oss från honom.

“Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud”
Romarbrevet 3:23

Lösningen
Vi kan försöka ändra våra liv, förbättra oss, hitta nya vanor, hoppas på bättre tider – men det enda som kan ge verklig frid och frihet är att ta emot tron som gåva, och börja följa Jesus.

“Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.”
Romarbrevet 6:23

Vill du bli kristen, eller ta reda på mer?
Ta kontakt med någon av våra anställda: https://efs-kyrkan.info/medarbetare/

Vad tror kristna på?

Gud Fader…
Vi tror på en Gud som är vår Fader, som vill kalla dig sitt barn, och som vill att fler lär känna honom.

“Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom.”
1 Johannesbrevet 3:1

…Sonen
Jesus, som är både Gud och människa, gör det möjligt för oss att lära känna Fadern, och leva ett helt och fullt liv.

“Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom, som är huvudet för alla härskare och makter, har ni nått er fullhet.”
Kolosserbrevet 2:9-10

…Anden
Den helige Ande, Guds närvaro i våra liv, vill leda oss när vi ber och läser Bibeln för att kunna växa i vår tro och som människor.

“Men vi har inte fått världens ande utan Anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi fått av Gud.”
1 Korintierbrevet 2:12

Vill du veta mer om vad vi tror och vill som kyrka? Läs om vår vision och inriktning: https://efs-kyrkan.info/det-har-ar-var-kyrka/vi-vill/

Hur kan jag växa i min tro?

Läs Bibeln regelbundet
Det är den bästa källan till kunskap om Gud och om livets olika områden. Om du inte har någon bibel, ladda ner på https://www.bible.com/app eller hör av dig till oss så kan du få en.

“Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.” Psaltaren 119:105

Be dagligen
Att be är att tala med Gud, och det finns inget bättre än att bjuda in honom i vardagen.

“Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse.”
Filipperbrevet 4:6

Fira gudstjänst
Att regelbundet samlas för lovsång och lyssna till predikan ger en livsviktig rytm, när vi tillber Gud sätter vi honom på förstaplatsen i våra liv.

“Ge åt Herren, ni Guds söner, ge åt Herren ära och makt! Ge åt Herren hans namns ära, tillbe Herren i helig skrud!”
Psaltaren 29:1-2

Bli medlem i en församling
Att bli kristen är ett personlig beslut, men växten sker framför allt i den kristna gemenskapen. Där får du stöd av andra kristna, och vara med och bära andra. Vi är som (med)lemmar i en kropp.

“Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.”
Efesierbrevet 4:15-16

Använd dina gåvor
Du är unikt skapad med din personlighet och dina gåvor. I kyrkan finns en plats för dig, och det du har att bidra med kan vara avgörande för andra människor. Var därför inte rädd att fråga vad du kan bidra med, kanske är det just vad som behövs.

“Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått.”
Romarbrevet 12:4-6a

Läs här för att få reda på olika sätt att växa i tro i vår kyrka: https://efs-kyrkan.info/vuxen/

Vad händer nu?

Nu är det dags att du försäkrar dig om att ta de där stegen för att växa. Att börja en ny vana är lätt, men att hålla fast vid den är en större utmaning. Men Gud vill leda dig i det, och vi som kyrka vill hjälpa dig.

Kristen gemenskap
Livet är bättre tillsammans. När vi delar livet med andra får vi både uppmuntran och kraft att klara veckan och att växa i tro.

“De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna.
Apostlagärningarna 2:42

Klicka här för att läsa om våra hemgrupper, en mindre gemenskap som träffas regelbundet och delar tron och vardagen med varandra. https://efs-kyrkan.info/vuxen/hemgrupper/

Givande
När vi ger av vår tid, våra böner, och våra pengar utmanas vi att lita på Guds trofasthet mot oss, samtidigt som vi är med och bär kyrkans arbete.

“Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål.”
2 Korintierbrevet 9:7-8

Vill du vara med och bidra med en ekonomisk gåva till vårt arbete, läs här: https://efs-kyrkan.info/det-har-ar-var-kyrka/var-med-och-stotta-verksamheten/.

Dela din tro
Det finns också många andra sätt att vara en del av en gemenskap som bär varandra och betjänar människor. När du har fått ta emot världen största gåva, så är det också din uppgift att ge den gåvan vidare.

“Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
Matteusevangeliet 28:19-20

Läs här under rubrikerna “Mer” och “Att engagera sig” för att se vad det finns för områden där du kan få vara med och dela din tro med andra, och bidra med ditt engagemang: https://efs-kyrkan.info/vuxen/


Vill du ta del av mer undervisning? Gå in på vår play-kanal www.efs-kyrkan.tv

Har du några frågor? Kontakta oss på info@efs-kyrkan.info så vill vi gärna hjälpa dig.

Vill du att vi ber för dig? Skriv till oss på bon@efs-kyrkan.info så kommer en förebedjare att be för dig under nästa gudstjänst.