Klustergrupper

Vet du vilken klustergrupp du tillhör?

Alla medlemmar i vår EFS-förening får en inbjudan till att vara med i en av våra sju klustergrupper. Vill du också vara med, men inte fått någon inbjudan eller har du några frågor eller funderingar? Kontakta då magnus.lennartsson@efs-kyrkan.info eller sara.starfelt@efs-kyrkan.info.

Läs gärna vidare om varför vi organiserar oss i klustergrupper och uppmuntrar dig att upptäcka vad en klustergemenskap kan få betyda för dig och andra. 

  • Hur kan vi bygga kyrka med fokus på Gemenskap där alla ska få möjlighet att bli sedda, hörda och inkluderade? 
  • Hur kan vi organisera oss så vi enkelt kan nå alla medlemmar och enkelt kunna ses i mindre grupper om vår omvärld begränsar oss?
  • Hur kan vi ännu mer upptäcka glädjen i att stå tillsammans i tjänande och praktiskt arbete?
  • Hur kan vi säkerställa att nya medlemmar & besökare enkelt kommer in i vår verksamhet och gemenskap?

Dessa frågor är några av de som gemenskapsområdet och praktiska området har ställt sig under flera år. Under 2021 så skedde ett samtal med styrelsen om att ordentligt prova på att organisera församlingens medlemmar i så kallade klustergrupper och under våren 2022 introducerades detta.

Alla medlemmar och även de som är aktiva utan ett medlemskap får nu en klustergruppstillhörighet där indelningen har sin grund i var man bor. Varje grupp består av 10-15 hushåll och ett av dessa hushåll har en sammankallande och ledande roll för gruppen. 
Syfte & vision med EFS-kyrkan i Ängelholms klustergrupper är att alla medlemmar ska ha en tillhörighet i en mindre grupp som inbjuder till gemenskap och arbetsglädje minst var sjunde vecka. 
Inbjudan till gemenskap och arbetsglädje är frivillig och sker den tid i veckan som gruppen anser passa deltagarna bäst. Detta blir träffar för alla åldrar där vi bland annat fikar tillsammans, får en hälsning med tänkvärdheter från våra anställda samt upptäcker glädjen i att arbeta tillsammans genom att vårda våra fina lokaler.

KLUSTERGRUPP – varför detta namn? Den musikaliska termen kluster betyder: ”en grupp av närliggande toner som spelas ihop, utan hänsyn till harmoniska förhållanden”. 

Välkommen med!