Arbetsdag

Den 10 oktober är det dags att samlas för att arbeta i kyrka och ta hand om sådant som vi inte hinner med i det kontinuerliga arbetet. Vi samlas kl […]

Sunday school – teknikskola

Sunday school med efs-kyrkan.tv - efter gudstjänsten ges det möjlighet att lära sig hur tekniken i kyrkan fungerar. Vi anpassar innehållet efter era önskemål. Vi träffas i kyrksalen den 23 […]

Missionsbasaren

Söndagen 15 november är det missionssöndag i EFS-kyrkan! Vi kommer att samla in pengar genom kollekten, en stor basar och lotterier. Var med och skänk saker till borden på basaren […]

Sunday school – teknikskola

Sunday school med efs-kyrkan.tv - efter gudstjänsten ges det möjlighet att lära sig hur tekniken i kyrkan fungerar. Vi anpassar innehållet efter era önskemål. Vi träffas i kyrksalen den 23 […]