Fira gudstjänst

Gudstjänsten är ett nav i kyrkans liv. Där får vi samlas till gemenskap med varandra och med Gud.

Detta vill vi fortsätta med även i pandemitider. De nya restriktionerna som börjar gälla den 12 januari gör dock att vi kan vara färre personer på plats i kyrksalen vid gudstjänsterna. Maxantalet är nu 50 personer och för att ingen ska behöva vända i dörren använder vi oss av anmälan. Du bokar en plats genom att gå in på den aktuella gudstjänsten i kalendern, scrollar ner och trycker på knappen ”going”.

Du kan även vara med och fira gudstjänst via vår livesändning på live.efs-kyrkan.tv. Där finns inget maxtak för antal besökare!

Från och med den 9 februari gäller inte längre restriktionerna på grund av pandemin, vilket gör att det då inte är några begränsningar när det gäller antalet besökare. Söndagen den 13 februari är det därför inte längre anmälan till gudstjänsten samt att söndagsskolan då drar igång. Men redan nu kan barnen titta på alla de Skatten-filmer som har lagts ut under de senaste åren. Ni hittar de här.

Styrelsen i kyrkan har tidigare, med stöd av EFS riks rekommendationer (som ni kan läsa mer om här: https://www.efs.nu/efs-rekommendationer-angaende-covid-19/) beslutat att vi inte ska använda vaccin-bevis vid gudstjänsterna, utan att vi istället håller avstånd till varandra (minst en meter mellan sällskap), är noggranna med att stanna hemma vid förkylningssymtom, tvättar våra händer och att vi pausar kyrkfikat tills läget är mer stabilt.