Advent och jul

Bereden väg för Herran, berg sjunken djup stån opp!
Han kommer han som fjärran, var sedd av fäderns hopp.
Rättfärdighetens förste, av Davids hus den störste.
Välsignad vare han, som kom i Herrens namn!
Psalm 103