My business, your business, God´s business

Dagens blogg är inspirerad av Kjell Enhager – svensk föreläsare och coach, i vars podcast jag först hörde uttrycket; “my business, your business, God´s business” (ett uttryck först myntat av Byron Katie).

Har du någon gång blivit riktigt frustrerad över något som du inte kan påverka? Rätt ofta va? Kanske mött någon som varit en riktig idiot i trafiken och låtit denna händelse förstöra resten av din dag? Eller gått och oroat dig en hel vecka över något som ligger utanför din kontroll? Då är här några tips! 😉

Enligt Kjelle finns det en studie som visar att 85% av det vi oroar oss över aldrig händer. Och av de 15% som i studien upplevde att deras oro blev verklighet var det 79% som menade att de hanterade situationen bättre än de trott eller att de lärde sig något viktigt av händelsen. My business, your business och God’s business handlar om att fokusera på rätt saker.

1. “My business”.

Fråga dig själv vad det är för en sorts utmaning du står inför, finns det något i den här situationen som du själv kan påverka? Då menar Kjelle att det är det här du borde fokusera på. Det fantastiska med att ha en relation med Gud är att “my business” också är Hans business. Vi kan få kraft och hjälp i de utmaningar vi står i och vi är kallade till att ge Gud kontrollen, inte att ha den själva. Men jag tror vi kan lära av Kjelles perspektiv på saken, att fokusera på det som vi har ansvar för, inte på sånt vi aldrig blivit kallade att försöka oss på.

2. “Your business”

“Your business” handlar om sånt andra människor har kontroll över, inte du. Fokuserar du på detta kommer du att tappa fokuset på “my business”. Det är detta motstånds-spelare försöker göra i de flesta sporter – provocera, distrahera och få motståndaren att tappa kontrollen genom att glömma bort “my business”.

Kanske har du länge gått och tänkt på att du vill se en förändring hos din partner? “DU lyssnar aldrig på mig!”. Risken att bli sårad gör att vi hellre skyller på vår partner än erkänner vårt behov att bli lyssnade till. Reagerar du på det här sättet så har du fråntagit dig själv möjligheten att utvecklas och ta eget ansvar för problematiken. Önska inte att din partner ska förstå dig bättre, jobba istället för att du ska få bättre verktyg att förstå din partner

3. God’s business”

Kjelle talar om “God’s business” som “moder natur” och väder och vind. “God’s business” är sånt som ligger långt ifrån vår kontroll och som vi borde lämna åt Gud istället för att själva försöka förändra. Jag håller delvis med honom. Att bli frustrerad över vädret, eller sånt som helt enkelt är en del av vardagen är verkligen slöseri på energi. Men som kristna tror jag att “God’s business” också kan innebära något annat – att ha tro för sånt som många skulle kalla omöjligt och att agera på det som Gud kallar oss att göra.

 

God bless!

Louise Malmborg, ungdomsledare