I Luthers fotspår hemma vid datorn

Om några timmar är det dags för det första avsnittet I Luthers fotspår på EFS-kyrkan. tv. Nedan följer ett blogginlägg som ursprungligen är en artikel i Livsluft, skriven av Helena Eriksson. Och förstås publicerad med hennes tillstånd.

Jag vet inte mycket om Martin Luther, säger John Henrysson, del av efs-kyrkan.tv. Men jag förstår att det är något jag borde veta mer om och när tanken kom om att spela in en serie om Luther kändes det helt rätt. Fler än jag tycker att det där med att läsa inte är så kul men däremot att lyssna är spännande. Eftersom vi i efs-kyrkan.tv har möjligheterna att göra en större satsning på detta vis gjorde vi helt enkelt slag i saken. 

efs-kyrkan.tv är det utskott som i EFS-kyrkan i Ängelholm arbetar med inspelningar av predikningar och konferenser. Genom åren har man även direktsänt två insamlingsgalor för EFS riks räkning och det finns en längtan att kunna sprida evangeliet än mer genom internet. Det krävs stor kunskap och man har sett till att lära sig mycket genom att åka till större kyrkor som gör samma sak, både i Sverige och utomlands. Även SVT har låtit gruppen komma på studiebesök i Malmö där man blivit inspirerad och fått se mer.

Nästa steg i utskottets arbete är studioinspelningar med olika teman. Man börjar med I Luthers fotspår som kommer att spelas in i sex delar med tre olika undervisare. Först ut är Agne Norlander som talar om Luther som person i sin samtid. Magnus Persson talar om Luther i dag och Christoffer Kullenberg ger oss en lättillgänglig sammanfattning om Luthers lära.

Carl Skarin arbetar som präst i församlingen:

– Vi är lutheraner men vad vet vi egentligen om Luther, säger han. Vi måste förstå den historiske Luther men även fundera på om vi ska fortsätta vara lutheraner.

Gruppen tycker också att det är viktigt för ekumeniken att man vet vilka man är som samfund.

– Vi har olika inriktningar och det är lätt att människor inte förstår skillnaden, säger Carl.

Man hoppas att fler ska få en bättre självbild men också att andra samfund får en klarare bild. De måste trots allt  förhålla sig till en luthersk stadskyrka. Luthers ord är oerhört grundläggande för alla och det ledde till en ny kyrkobildning.

Agne Norlander, som är den förste talaren att spela in sina pass, har en gedigen teologisk bakgrund då han är docent i systematisk teologi vid Uppsala universitet och har även varit rektor för Johannelunds teologiska högskola. Därefter utbildade han präster och predikanter som missionär i Etiopien. Agne är högt ansedd i det kristna Sverige och han har ett gott öga till EFS Ängelholm

– Det har kommit många fina studenter från Ängelholm till Johannelund, svarar Agne med ett stort leende på läpparna på frågan om varför han väljer att komma till Ängelholm för att spela in.

Han fortsätter:

– Luther och Rosenius har fört mig till tro och burit mig genom livet. Jag har blivit kallad att ge evangeliet vidare. Jag har stor tacksamhet till Luther. Däremot är jag djupt bedrövad över att den teologiska huvudpunkten Martin Luther förde fram är helt borta. Vi måste se till att undervisa om det.

Magnus Persson, från United i Malmö, har en hektisk höst med boksläpp och många resor runt om i Sverige för att både tala och signera sin bok. Han tar sig tid att komma till Ängelholm en kväll för att spela in två intervjupass där han pratar om Luther idag. Han anser att det är helt nödvändig kunskap att ha och menar att vi kan luras till att vi är ett luthersk land.

– Det är så lätt att vi gör en karikatyr av Luther som ”moralens väktare” och helt missar Martin Luthers största bidrag, säger Magnus. Det är viktigt att vi har en sann och god bild av Luther och att vi uppmuntrar att ta vara på detta arv.

Christoffer Kullenberg har arbetat som ungdomsledare i församlingen i flera år men har de senaste åren studerat på Johannelund och vigdes till präst i helgen som gick. Han talar om Luther lära på ett enkelt och lättillgängligt sätt och flera ungdomar finns med i studiopubliken denna kväll. Christoffer håller med både Agne och Magnus i deras tankar och menar att hur vi förstår bibeln bygger på Luthers tankar.

– För mig personligen har Martin Luthers lära gett mig en starkare trygghet i det som jag redan har i ryggmärgen, säger Christoffer. Jag förstår bättre när jag har läst källan och förstår nu bättre de saker jag redan förut trodde.

efs-kyrkan.tv hoppas kunna fortsätta att spela in olika serier med olika teman i framtiden och hitta fler sätt att skapa material i olika former för kyrkan att göra den kristna tron tillgänglig via internet. Materialet kan användas i rent predikosyfte, bibelstudier eller exempelvis som material till hemgrupper. Hela serien släpps i slutet av januari och förhoppningen är att den ska få välsigna många olika sammanhang.

Serien kommer att läggas upp på efs-kyrkan.tv
Följ dem på sociala medier för uppdateringar:
Facebook: efs-kyrkan.tv
Instagram: efskyrkan.tv

Text och foto: Helena Eriksson