Stilla veckan

Lova Herren, min själ,

hela mitt jag vill prisa hans heliga namn!

Lova Herren, min själ,

Minns allt det goda han gör:

  • han förlåter alla mina synder
  • botar alla mina sjukdomar
  • räddar mig från graven
  • kröner mig med nåd och barmhärtighet
  • fyller mitt liv med allt gott

Och jag blir ung på nytt som en örn.

(Ps 103:1-5)

 

Vi befinner oss nu i slutet av stilla veckan, veckan som leder fram till påsken.

-veckan som inleds med palmsöndagens åminnelse av när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna och folket välkomnar honom som en kung, som sin kung, som Messias.

-veckan där allt verkligen går käpprätt åt skogen: Jesus blir förådd, pinas, korsfästs!

Och dör!

 

Guds Son dör!

 

I evangelierna får den här veckan ett extremt fokus: Markus (som till exempel inte har ett ord att säga om Jesu första trettio år av livet) ägnar över 30% av sin text åt denna veckas händelser! Lukas och Matteus ägnar den 20-25% av sina evangelier och Johannes kanske ända uppåt 50%!

 

Det går alltså att följa Jesu väg från intåget till korsfästelse och påskdag genom denna sista vecka i alla fyra evangelierna.

Hoppas du haft tid att göra det!

Ta dig annars tid att i efterhand slå följe med en av evangelisterna genom dessa dagar, låt i någon mån stillheten få flytta in i ditt hjärta:

Sakta in.

Stanna upp.

Förbered ditt hjärta för att låta påskens budskap sätta avtryck i ditt 2017.

 

Herren har rest sin tron i himlen,

allt är underlagt hans välde…

Lova Herren, alla hans verk,

överallt i hans välde!

Lova Herren, min själ

Ps 103:19, 22

 

I Bibeln finner du texterna i Matteus 21-28, Markus 11-16, Lukas 19:28-24 och Johannes 12:12-21

I Psalmboken finns texterna uppdelade efter evangelist i lagom portioner under rubriken ”passionsgudstjänster” eller ”Jesu Kristi lidandes historia” (i min psalmbok på sidorna 1607-1628).

Daniel Astgård – medlem i EFS-kyrkan