En reflex och ett gammalt hus

Det är söndag, men av olika anledningar kom jag inte iväg till kyrkan. Efter att ha letat efter en av predikningarna som jag missade under förra helgens konferens fastnade jag istället för en jag missade förra året. Trots att en del av er som läser bloggen säkert hörde den känner jag ändå att den behöver sammanfattas och spridas. Temat är ”En ny skapelse” och börjar med en berättelse om en familj som köpte och renoverade ett gammalt hus, trots att det kostade dem mycket pengar, tid och kraft. Anledningen till deras uppoffringar var att de såg husets själ, det äkta och ursprungliga som fanns där bakom alla skavanker. På samma sätt vill Gud återställa oss människor i sitt ursprungliga, äkta och fantastiska tillstånd, där vi åter blir riktiga människor, även om det kostade honom hans son.

Magnus Persson poängterar att vi människor är tänkta att vara just människor och på så sätt reflektera Gud. Precis som en reflex inte har någon funktion utan ett ljus som bestrålar den har vi tappat meningen med våra liv om vi vänder oss bort från Gud. Det är alltså inte det mänskliga som är ett problem för Gud utan det omänskliga, när vi försöker vara något annat än det vi är skapade till.

Tyvärr har vi väldigt lätt för just detta; att försöka skapa oss själva genom att göra goda gärningar, vara en aktiv kyrkobesökare eller på annat sätt visa oss duktiga inför Gud och varandra. Men Gud kallar oss i första hand till att umgås med honom och tacka honom för det han redan gjort för oss och låta honom lysa genom oss. En reflex är som sagt inte mycket värd i sig själv MEN i Guds ögon är vi otroligt värdefulla. Han ser vår potential och vill renovera oss så att vi åter får skina och vara dem vi är tänkta att vara, precis som det gamla huset som fick ett nytt liv.

Om du vill se hela predikan kan du gå in på länken nedan:

//Annika Lilja – Bloggreporter

Allt som vi är i Dig – en ny skapelse / Vidare 16