Låt vårt rop komma inför dig

Vi vill som kyrka uppmuntra varandra till bön och har utlyst v.3 som en speciell bönevecka och sökperiod för församlingen. De knäppta händerna får påminna oss om att vi är sammankopplade med levande Gud, att Herren vill lyssna på din och min bön och att Han vill tala in i vår situation. Var med i bönen denna vecka på ett speciellt sätt!
Du kan be precis där du är, men du har också möjlighet att komma samman med andra i din församling för gemensam bön vid följande tillfällen:

  • tisdag 21-21.30 aftonbön i kyrkan
  • torsdag 8-9 morgonbön i kyrkan
  • torsdag 19-20 Ekumenisk bön för Sverige i kyrkan
  • fredag – speciellt för denna veckan – Bön och lovsångsnatt. Från 21.00 fram till morgonen 8.00 är kyrkan öppen – kom och var med en stund under dessa timmar. (dropp in bön)
  • lördag 8-9 bön på stan (samling vid stadshuset)

Jag vill uppmuntra dig till att speciellt be om att Jesus talar tydligt till oss som församling om vad som ligger på hans hjärta för vår tid.
Jag vill uppmuntra dig att be för allas våra hjärtan att de får bli gripna av Jesus på nytt.

Med önskan om Guds rika välsignelse / Magnus Lennartsson