Snart skuldfria

När vi som kyrka flyttade till Metallgatan för snart tolv år sedan var det steg i tro. Vi fick se hur Gud ledde oss till platsen och hur hans omsorg fick väldigt konkreta uttryck. Ett av dem var när vi tog ett ekonomiskt trossteg att bygga kyrksalen. Ett beslut vi tog redan innan flytten men som verkställdes först under 2006. Precis i samband med att vi behövde ta kontakt med banken för att ta ett lån så tog EFS i Västerbotten kontakt med vår styrelse. Deras distriktsstyrelse hade hört om vårt arbete och våra visioner och ville ge oss ett ränte- och amorteringsfritt lån på två miljoner. Det var många tårar av berörda styrelseledamöter vid det tillfället. Vi fick ta emot detta lån i helt rätt tid med orden ”be för oss” inskrivet som villkor i skuldbrevet.

Lånet löpte på fem år men förlängdes med ytterligare fem år och ska nu avslutas under sommaren 2016. Under åren som gått har vi betalat tillbaka så vi i nuläget endast har 250.000:- kvar i lån på hela vår kyrka (ej bara kyrksalen utan hela tomten och alla byggnader).

Söndagen 10 juli kommer distriktsföreståndaren från EFS i Västerbotten, Kristoffer Hedman, till oss och predikar. I samband med den gudstjänsten vill vi överräcka en symbolisk check på den avslutande delen av lånet. Även om jag själv är på konfaläger under juli så vill jag uppmana alla att närvara denna gudstjänst och stå med i bönen för våra syskon i norr och visa tacksamheten till dem och till Herren.

Förra söndagen så uppmuntrade Tobias Nordén oss från styrelsen att ännu en gång göra en kraftsamling för denna återbetalning. Det finns nu möjlighet att ge ett löftesoffer till kyrkan. Det ligger bland annat lappar i foajén som kan fyllas i och läggas i den vita postlådan vid anslagstavlorna i foajén. Du kan naturligtvis även bara göra en inbetalning på bg: 697-0487 märkt ”kyrkbygget”.

Även om vi idag har rätt så exakt dessa pengar så vill styrelsen uppmuntra oss att samla in de 250.000 kr för att vi ska kunna satsa vidare i vårt ”kyrkbyggande”.

Naturligtvis finns en medvetenhet att personliga förutsättningar ser olika ut, att en mindre gåva kan vara mer värd än en större i Guds perspektiv, att det är helheten som är det viktiga. Men tillåt mig ändå ge ett räkneexempel. Om vi är 250 medlemar så skulle det behövas 1000:-/person för att täcka detta lån. Om 25 hushåll skulle säga att vi lägger 10.000:- så skulle det vara i hamn. Men som sagt någon har kanske möjlighet till någon hundralapp och någon annan till ett annat belopp, men styrelsens intention är att vi genom denna satsning ska nå upp till de 250.000:-. Välkommen med att satsa på framtiden genom detta.

Att vår flytt, våra steg i tro, har varit till välsignelse för så många fler människor råder det ingen tvekan om. Det är nog så att det även nu börjar kännas behov av ytterligare satsningar på olika områden, även vad det gäller byggnaden. Låt oss fortsätta be om rätta motiv, be om att vårt arbete får präglas av Guds hjärta och att fler människor får komma till tro på Jesus och dela sina liv med Herren.

PS: När vi tog beslut om att bygga ut under 2006 så sa styrelsen och föreningen att vi ska ta modiga men balanserade beslut. Målet var att inte belåna oss så det skulle påverka nästa generation. Man ville ta ansvar för sina egna beslut. Det har vi nu snart gjort.

Med glädje och önskan om Guds rike välsignelse. / Magnus Lennartsson