God is working

Den engelska gudstjänsten under andra söndagen i varje månad har nu samlat människor från olika kulturer och språk i över ett år. Vad som började med att flera oberoende personer kände tilltal om att en engelsk gudstjänst skulle få bli en del av vår verksamhet har nu lett till att flera nya familjer som troligtvis inte skulle ha nåtts annars har blivit en del av församlingen.
Senaste gudstjänsten ägde rum nu i söndags då fem bilar fylldes med härliga familjer från Valhall flyktingboende. Utöver dem kom det nästan lika många till från olika delar av världen. Såhär såg det ut på skärmen under lovsången:

unnamed

Predikan inleddes med ett drama då alla barn var med och dramatiserade berättelsen om det förlorade fåret. Barnen verkade överförtjusta och de lyckades förmedla budskapet tydligt. Herden bar demonstrativt tillbaka det förlorade fåret till fårflocken. Frågeställningen Gerald presenterade var ”vad gjorde fåret för att bli räddad?” med reflektionen att det gjorde ingenting alls, bara litade på sin Herde. Gudstjänsten fortsatte med mycket diskussion, tankar och frågor. Allting som sades översattes till arabiska och arabiska tillbaka till engelska.
Har du inte varit på en av de engelska gudstjänsterna än så har du missat något otroligt spännande. Välkommen nästa gudstjänst den 8e maj klockan 17. Oavsett så behövs det mycket bön för det här så var väldigt gärna en del av detta genom förbön.

Frid och Fire!
Louise