Salt i Ängelholm årsmöte- Vilken fest!

1

Det är fredagskväll, lagom till barnverksamheten är över och ungdomarna börjar komma till kyrkan. Intresset för Salt Ängelholms årsmöte är stort och inte mindre än 55 barn, tonåringar, ungdomar och vuxna är samlade för att fira ännu ett år av massor av verksamhet. Man sitter på golvet, på stolar och i soffor , man väntar nyfiket på att höra vad året har haft att erbjuda och om vad som är på gång under det nya året.

Benjamin Albertsson leder oss alla genom mötet på ett pedagogiskt sätt. Vid sin sida har han Emanuel Claesson som sekreterare. När det är dags för verksamhetsberättelsen berättar ordföranden Håkan Winther att den ska presenteras som en film. Det blir många skratt och man kan inte annat än känna stolthet över all verksamhet som Salt Ängelholm står i!

Vid förra årets årsmöte delades deltagarna in i olika grupper och man satt och spånade på saker som man önskar i församlingen. Håkan visade på några av dem och vi kunde se vilka idéer som hade förverkligats. Här är några av dem:

Flera mjuka platser att sitta på i UG – fixat!

Fler spel – fixat!

Kakor varje söndag – nej… inte var söndag har det blivit.

Bättre material till dansgrupperna – jodå det är fixat!

Måla om lek och bus – Håkan visar färgburkarna så det är på gång!

Åka till månen och jorden runt – har vi inte lyckats med.

Fler läger för tonåringar – Push-gänget skickade in en motion till Salt Sydsverige som genast tog tag i det och två nya läger arrangerades detta år utöver det som redan fanns!

 

Sedan blir det ännu en stund för att skriva upp idéer och tankar för detta år. Härligt för barnen, tonåringar och ungdomarna att konkret se att de kan påverka!

5 Emanuel och Amanda avtackas

Man avtackar även Daniella Åberg, Emanuel Claesson och Amanda Claesson som lämnar styrelsen. Nya i styrelsen blir Axel Sjölin, Isak Jarbo och Maria Lindeberg. På frågan om varför hon vill sitta i styrelsen svarar Maria:

 

  • Salt är roligt och viktig, säger hon. Vi mår alla bra av att träffa människor i sammanhang där vi känner oss trygga. I styrelsen kan jag finnas med och påverka sådant.

6 Två av våra nya styrelsemedlemmar

Det är tydligt att alla som är på mötet förstår att de finns med och påverkar sin församling. Salt Ängelholm har verkligen hittat ett bra koncept och intresse för sin verksamhet som gör att så många kommer på årsmötet. Och naturligtvis avslutades även årets möte med en stor glassbuffé!

 

 

/Helena Eriksson, medlem i Salt Ängelholm