Tid att söka

I onsdags hade styrelsen bestämt sig för en dag av bön, mitt i en vecka där vi på ett extra tydligt sätt uppmuntrat till bön inför framtiden. Under denna dag ville vi efter vars och ens förmåga fasta och be under dagen varhelst vi befann oss. Vi träffades även i en gemensam samling på kvällen under två timmar. Det var fler personer i församlingen som slöt upp i denna bönesamling. En ljuvlig stund inför Herren, med en önskan om att Han på nytt skulle tala in i vårt sammanhang och leda oss in på det som ligger på Hans hjärta.

Jag skulle bara vilja uppmuntra dig att fortsatt stå med i bön för församlingen. Att vi får bära varandra i bön, att vi får be om att Gud på ett tydligt sätt får tala och leda oss in i det som ligger framöver.

Så varhelst du befinner dig när du läser detta så kan du formulera en bön om ledning och beskydd för vår kyrka. Vi möts på bönen bro.
/ Magnus Lennartsson