Vision 2016

vision2016

Som kyrka står vi på Guds urgamla kallelse, men behöver ständigt förnyas i vår kärlek till honom, och vår vision för uppdraget. Året 2016 blir ett år då vi får förnyas i vårt arbete på flera sätt. Vi ser hur viktigt det är att i ett så brett arbete som vi har, komma samman som församling och sluta upp kring vårt gemensamma uppdrag. Det innebär en förnyad årsrytm och en förnyad vision, utifrån den utredning som Victor Forssman har arbetat med under 2015.

Vi vill därför låta sista veckan i januari bli en vecka av bön och sökande efter Guds hjärta för det kommande året, var du än befinner dig under veckan. Onsdagen 27 januari kl 18-20 är det gemensam bön i kyrkan, och vi vill också uppmuntra till gemensam fasta efter förmåga under dagen.

Styrelsen och utskotten kommer senare att samlas för att tillsammans sätta riktningen för det kommande året, utifrån det vi upplever ligger på Guds hjärta.

När vi sedan kommer till årsmötet, är vi beredda att gå vidare med en ny vision som grund för kyrkans arbete, som just nu håller på att ta form, efter en tid av bön och prövande i styrelse och arbetslag.

Var med när vi tar nya steg för ett arbete där vi bär varandra och betjänar människor, efter Guds hjärta!