Hälsning från en församlingsstrateg

Det har minst sagt varit en spännande vår för mig som nyanställd församlingsstrateg. Vi började året med en styrelsedag där det presenterades ett nytt sätt att arbeta med vision, värderingar, mål och strategier. Vi fick möjlighet att med glädje blicka tillbaka på det som varit, analysera nuläget och hinta lite om vad som ligger där borta, framför. Styrelsen beslutade att våga prova den nya modellen. I mars hölls det undervisning om modellen och hur den skulle kunna fungera för vår församling, för att sen i april-maj följas upp genom individuella sittningar med vardera utskott för att lista ut hur det skulle kunna se ut i praktiken. Framöver ligger det konkreta och praktiska; Att få testa det vi lärt oss, visionera och arbeta med mål och strategier.

Att leda den här processen; prova på, analysera och följa upp, bryta ny mark en meter i taget för att sen utvärdera och justera, är verkligen ingenting jag tar lätt på. Det är ett stort privilegium som kräver största ödmjukhet. En församling är ett levande organ – ingenting man stoppar i gjutformen. Varenda församling är unik, vad som fungerar för en är kanske mer i vägen för en annan. Men medan vi sakta men säkert kartlägger vår väg framåt, så är det iallafall med detta gemensamma intresse: Att bygga Guds rike på Jorden, i Sverige och i Ängelholm med omnejd.
 .
Victor Forssman – Församlingsstrateg
 .
fosse