På gång i församlingen

I söndags hölls årsmöte i EFS-kyrkan och ny styrelse valdes. Den består av Oscar Hedman (ordförande), Lars Henriksson, Björn Hedström, Victor Forssman, Margaretha Sturesson,  Åsa Svedberg, Kajsa Starfelt, Rebecca Nordén och Tobias Nordén. De tre sistnämnda valdes in som nya, medan de andra fortsätter sitt arbete.

2010 jobbade församlingen fram en vision och mål att arbeta mot inför 2015. Nu är det dags för en genomgång och utvärdering av dessa, samt nya mål inför de närmaste fem åren. För att leda detta arbete har VictorForssman anställts som församlingsstrateg. Han har redan gjort ett stort arbete med utvärderingen, vilken har presenterats för styrelsen, de anställda och nu också för medlemmarna i de olika utskotten.

Som mall för sitt arbete har Victor använt Scott Wilsons procedursmodell. Den bygger på de fyra stegen Vision, Värderingar, Mål och Strategi, och är tydlig med att målen ska vara specifika, mätbara, uppnåbara, realistiska och tidsbestämda.

Arbetet kommer nu gå vidare med att Victor besöker de olika utskotten och fortsätter processen med dem och de olika team som finns i kyrkan.

En annan förändring, som vi i kommunikationsutskottet är glada för, är att vi fått in fler som vill jobba med informationen. Ramona Wieland ansvarar numera för Facebook, Bobo Wieland för hemsidan och Lucas Henriksson för att rapportera från arrangemang för ungdomarna. Välkomna!!

Annika Lilja – Bloggreporter