En till gudstjänst

Nu på söndag är det dags för EFS-kyrkans första internationella gudstjänst! (https://efs-kyrkan.info/english-service/) En gång i månaden under våren kommer vi förutom den vanliga gudstjänsten på förmiddagen också fira en gudstjänst kl 17.30. Den gudstjänsten kommer dessutom att vara på engelska. Nu startar något upp som vi tror får utvecklas och växa framöver.
.
Hur gick det här till? På församlingenshelgen i somras satt jag och min fru Cajsa med Michael och Cecilia Molyneux vid ett bord på sista lunchen, tillsammans Marie-Louise Nilsson och Victor Forssman, och pratade om en tanke som dykt upp hos dem under helgen. Att få utöka antalet gudstjänster, för att nå fler människor, och för att fler i församlingen ska få möjlighet att komma in i team och uppgifter. Om vi har fler gudstjänsttillfällen, på en annan tid finns nya möjligheter. Den insats som alla gudstjänstteam gör är fantastisk, och tanken var inte att öka bördan, utan att också kunna få skapa ytterligare ett team, så att fler gåvor får komma i funktion.
.
Under hösten bad vi kring det här, träffades ett par gånger och förankrade idén hos Evangelisations- och Lärjungautskottet och styrelsen som var positiva. Under tiden började det dyka upp tilltal från andra personer om att det kanske är dags för en ny gudstjänst, dessutom på engelska! ”Va?”, tänkte vi som bara hade funderat på att ha ytterligare en gudstjänst. Men så började vi märka att våra gudstjänster också besöks av flera som inte har svenska som modersmål, eller inte ens kan svenska. Snart stod det klart att vi skulle ta utmaningen att starta upp en andra gudstjänst på engelska.
.
Ännu fler personer som burit liknande idéer under en tid, har involverats i planeringen under vintern, bland annat Gerald Schwartz och Clara och Joe Nursey, och våra teamare Louise och Daniella. En engelsk gudstjänst innebär nya tankar kring målgrupp, form och metod, men visionen är densamma som för hela vår kyrkas arbete, ”att människor i Ängelholm med omnejd ständigt ska komma till tro på Jesus Kristus och att människor får fördjupa sin tro.” Vårt varumärkesord Gudstjänst beskrivs så här: ”Ett nav i kyrkans liv är gudstjänsten där vi samlas till gemenskap med varandra och med Gud. Vi tror på Guds närvaro och tilltal till både inre och yttre helande och upprättelse.”
 
Tänk att kunna få göra detta på ytterligare ett språk, och på ytterligare ett klockslag! Förutom just det kommer du att känna igen dig, då gudstjänsterna faller in under samma tema och innehåll. Det blir ett sätt att få växa som kyrka och kristna. Så varmt välkommen kl 17.30 på söndag för att fira ytterligare en gudstjänst!
 
/Carl Skarin, präst i EFS-kyrkan