Sisters mentorsprogram

Nu börjar mentorer och adepter i Sisters mentorsprogram 2014 att ha sina avslutande träffar. Här i nordvästskåne är EFS kyrkan värd för både uppstart och avslut av programmet. Den 2 februari träffas 2014 års mentorer och adepter i EFS kyrkan för att summera programmet från året som gått. Vi ser med spänning fram emot att lyssna av varandras erfarenheter och de upplevelser både mentorer och adepter gjort på sin gemensamma resa. Lovar att återkomma med en rapport efter vår träff så att Du kan få ta del av hur Sisters mentorsprogram kan bidra till personlig utveckling inom livets olika områden. Mer information om Sisters mentorsprogram hittar du på denna hemsida, det finns också en särskild informationsflyer från Sisters i EFS kyrkan.

Margaretha Sturesson – ansvarig EFS-kyrkan, Ängelholm

sisters-loggan-rosa1