2015 – Ett år med din Bibel

Så är vi mitt i den här brytpunkten där vi är på väg att avsluta ett år och gå in i ett nytt. Det är en tid då vi får tillönska varandra en God Jul och ett Gott Nytt År. Det vill även jag tillönska dig med tillägget – ett av Herren välsignat 2015.

EFS och Salt har utlyst 2015 som ett bibelns år och samtidigt går OAS-rörelsen tillsamman med svenska bibelsällskapet ut med en uppmuntran att läsa i sin bibel varje dag.

”EFS har i alla tider varit en rörelse med en djup kärlek till Guds ord och liksom all kärlek är den viktig att vårda och ge tid. 2015 har därför fått den hedervärda benämningen Bibelåret. I det ligger en längtan efter att vi tillsammans som rörelse ska få närma oss Bibeln lite extra under det år som ligger framför oss. Vi läser i Heb 4:12 att Guds ord är levande och verksamt. Det är i övertygelsen om att detta är sant som vi närmar oss Ordet. Inte som något dött, inte som något stillastående, utan som en källa och en kraft, som en plats för Gud att möta oss och verka i våra liv.”

Vill du anta utmaningen att från och med nyårsskiftet fortsätta, på nytt påbörja eller för första gången börja läsa Bibeln varje dag? Det finns många goda hjälpmedel för detta i form av enklare bibelläsningsplaner eller den lilla skriften ”Bibeln idag” som kan köpas som bok eller laddas ner som mobil app. Själv har jag en bibelapp i telefonen där jag får dagens vers på startskärmen. Med den får jag läsa med teskedens mått. Jag minns vad Peter Halldorf sa när jag var på retreat med honom för många år sedan: ”Det är bättre att läsa ett kort ord varje dag än att sleva i sig vid enstaka tillfällen”

Jag vill uppmuntra dig (precis som mig själv) att hitta din rutin där du får ta del av Guds levande ord varje dag under 2015. Gör det med en förväntan och med en förvissning att du läser Hans ord tillsammans med Honom som älskar dig gränslöst och som håller dig i sin hand.

God Jul och Gott Nytt År / Magnus Lennartsson