En spännande nyhet

 

Nytt för nästa år är att vi kommer att årligen erbjuda en konferens i slutet av februari. Den 28 februari kör vi igång med vårt koncept som vi kallar Vidare!
.
Under denna helg, Vidare 15, erbjuds undervisning för kvinnor under dagen medan kvällen och söndagen är till för alla. Vi gästas av Marcus Olson från Göteborg, en spännande man som kallar sig själv för gatupastor och som har en speciell gåva att nå människor utanför kyrkan. Han har en medryckande predikostil och vi är övertygade om att det blir fantastiska undervisningspass. Han kommer att undervisa under ett pass på dagen, på lördagens kväll samt på söndagens gudstjänst. Vi kommer även att höra från Sisters internationals Marie Arnfjell och vår egen Marie-Louise Nilsson.
.
Året därpå, erbjuder vi en konferens för alla, Vidare 16, som kommer att börja redan på fredagskvällen med en kreativ gudstjänst. Under lördagen har man möjlighet att lyssna till olika talare men även under lördagens kväll och söndagens morgon. Datum för Vidare 16 är 27 feb -1 mar och målsättningen är att talarna kommer att vara klara tills Vidare 15 nu i februari – så att vi alla redan nu kan planera in Vidare 16 i våra kalendrar.
.
Satsningen på Vidare innebär att vår bibelhelg ersätts med en konferens. Vår bibelhelg bestod av ett undervisningspass på lördagens eftermiddag, ett på lördagens kväll samt söndagens morgon. I och med Vidare kommer vi att kunna erbjuda mer undervisning och ett större arrangemang helt enkelt.
.
Vidare 15 – den 28 februari! Mer information kommer när det närmar sig. Välkommen!
.
EL-U Evangelisations och lärjungautskottet och planeringsgruppen