Nya medlemmar och ny organisation

I gudstjänsten på söndag har vi glädjen att välkomna ytterligare nya medlemmar i kyrkan. Det är fantastiskt roligt att fler människor får upptäcka Guds nåd, och att man hittat ett hem i EFS-kyrkan. Skulle du vilja bli medlem, eller är nyfiken på vad det innebär, så har vi en informationsträff på torsdag den 15:e kl 19.00. Där presenterar vi vår vision och vårt uppdrag, och du får ställa vilka frågor du vill. Att bli medlem är ett sätt att konkret visa att detta är något man vill ställa sig bakom. Varmt välkommen till det!

I lördags var jag och Victor Forssman, styrelseledamot, i Hässleholm. Där deltog vi i ett möte som rör EFS framtid, både på riksnivå och distriktsnivå. En projektgrupp är tillsatt av EFS styrelse för att ta fram förslag på hur EFS organisation och struktur kan förbättras. Målet är att göra rörelsen smidigare och enklare, så att resurserna används på rätt sätt. Det kommer i så fall att få konsekvenser för nuvarande struktur med distrikt med mera, och det blev ett mycket engagerat samtal kring detta. Många åsikter och vinklar lyftes fram, och projektgruppen fick mycket med sig att bearbeta inför formulerandet av ett konkret förslag. Låt oss tillsammans be för EFS framtid, att allt får ske för Jesus skull.
(Mer finns att läsa på sidan 6-7 i februarinumret av Budbäraren, som går att läsa här: http://issuu.com/budbararen/docs/budbararen_web)
Ha en fin vecka!
Carl Skarin, vik. pastor