Sisters mentorsprogram finns på en plats nära dig

”Jag ville så mycket men insåg att det var omöjligt att göra och ställa upp på allt. Nu vet jag vad jag ska fokusera på och kan säga nej till annat” säger en av de kvinnor som deltagit i Sisters mentorsprogram under 2013.
.
Margaretha Sturesson är en av mentorerna och tycker att träffarna också ger henne själv väldigt mycket. ”Även jag reflekterar över de olika delarna i mentorsprogrammet, jag lär mig om mig själv och lär mig av den jag är mentor för. När jag anmälde mig till programmet var det för att jag tyckte att jag behövde en mentor, inte minst för att få ihop mitt arbete som chef inom socialtjänsten med alla andra delar av livet. Det slutade dock inte med att jag fick en mentor utan istället blev jag tillfrågad om att vara mentor själv. Valet var självklart för mig, jag har levt ganska länge, har fyra barn och har haft ett antal utmaningar i livet som satt mina prioriteringar och min tro på sin spets. Såklart har jag något att ge av till någon annan”.
.
Mentorsprogrammet är framtaget för Sisters international av en kvinna med mycket erfarenhet av mentorskap och företagande, Marianne Svensson. Programmet innefattar åtta träffar a två timmar och pågår under ett år. I programmet går man igenom ett material som ger konkreta verktyg för att arbeta med olika livsområden och fokus åt samtalen. 2014 startar med fem mentorer och fem nya adepter i Ängelholmsområdet. Dessutom startar en ny grupp i Kristianstad. Den inledande träffen hålls i EFS-kyrkan i Ängelholm den 3/3, då är det första gången respektive mentor möter sin adept. För mer information och anmälan till Sisters Mentorsprogram se
.
www.sisters.se
.
Helena Eriksson – Engagerad i Sisters