Bibeln berättar om dig och mig

När jag var yngre så tyckte jag det här med tro var så himla svårt och ologiskt. Jag hade alltid svårt att få ihop Gud och min tillvaro, och tyckte i många lägen att bibeln talade om saker som inte rörde mig. Kanske kan någon mer känna igen sig. Men det är något som har förändrats mycket ju äldre jag har blivit. Numera tycker jag snarare att den bilden bibeln målar upp om dig och mig är den bild som stämmer bäst överens med verkligheten!

 

Ett exempel: en sak som slår mig är att människan verkar ha en inneboende önskan att förvandlas, att ändras. Det har funnits i människan i alla tiden tror jag. Folk tränar, jobbar stenhårt, bantar och så vidare. Allt för att förändras. Då blir jag lycklig. Kan ni känna igen det? Men folk tycks inte någonsin bli helt nöjda, det finns alltid något jag kan göra mer och bättre. Det kan gälla fysiska egenskaper, karriär, pengar, makt etc Folk vill alltid ha mer och mer. Men varför kan vi aldrig bli nöjda då? Jesus tycker jag har det bästa svaret på detta, ni skapades för en annan värld. I 1 kor 15 skriver Paulus ett helt stycke om att uppståndelse är förvandling, vers 43-44, 42Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. 43Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. 44Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en med ande.  

Så var vi tänkta att vara från början och så skall det en dag bli. Därför blir vi aldrig nöjda i dagsläget. För mig blir det otroligt logiskt. Tänk att vi har tillgång till Guds ord, bibeln, där Gud talar sanningar till oss, om oss och om allt som finns kring oss. Det är helt fantastiskt!

 

Detta älskar jag att få förmedla, och på fredag kl 19.30 till sent ska jag få göra det genom att vara ledare i ungdomsgruppen UG. Vi ska köra tävlingen 24-Karat och ha de gött! Och vi ska även få göra det viktigaste av allt, få stanna upp inför vår Gud, tala med honom, om honom och om de sanningar som han gett oss i sitt ord! 

 

Christoffer Kullenberg – Ungdomsledare