De unga vuxna!

    unnamed3
.
Vår församling består av en mycket stor grupp unga vuxna. De är i åldern 20-30 år, har lämnat gymnasiet bakom sig och tagit klivet ut i vuxenlivet med arbete, högskolestudier och eget ansvar med allt vad det innebär. Många av dessa unga vuxna är aktiva i vår församling i olika verksamheter och det finns en stor glädje kring dem. De är hängivna, överlåtna och mycket medvetna om att de är förebilder för de yngre.
.
Det är viktigt att vi ser dem och ger dem det som de behöver för att kunna fortsätta växa. De är i en ålder då det inte är helt ovanligt att man lämnar kyrkan, att man inte hittar sin identitet i församlingen längre. Sedan två år träffas dessa unga vuxna en gång i månaden i det som kallas UG+. Gruppen har vuxit stadigt och under höstterminen har det varit mellan 25-35 unga vuxna som har setts varje gång.
.
unnamed 1
.
UG+ är en av de platser där de kan de komma och slappna av, släppa tankarna på att de är förebilder för de yngre, de kan bara ta emot. De tar emot av undervisning och diskussioner som rör deras åldersgrupp, som rör de situationer de befinner sig i. De får ta emot av fika som är ”lite mer vuxen”, av att ses på restaurang eller av att laga mat tillsammans. De får ta emot av varandras erfarenheter och tankar. De får ta emot av Guds närvaro i gemenskap, bön och lovsång. De får finnas i kyrkans lokaler, bli sedda för dem de är av församlingen utan att behöva vara ansvariga. UG+ har kommit att bli en plats där de kan koppla av.
.
Ni, unga vuxna: ni ska bara veta vad det betyder att ni finns med aktivt i församlingen! Ni skänker glädje, ni inger hopp och framtidstro. Era leenden inspirerar och uppmuntrar. Ni är fantastiska förebilder för gamla och unga! Tack!
.
Helena Eriksson, UG+ ledare
unnamed