F-orden

Långfredagen har för många människor en dyster klang. Död, tortyr och elände…hur kan man vilja fira det? Som kristen är dock den här dagen en av de viktigaste och faktiskt gladaste, eftersom man tror att allt det Jesus tvingades utstå gjorde han av kärlek till mig.

Genom sin död tog han bort all den synd som annars skulle skiljt mig från Gud. Jag behöver inte längre i egen kraft försöka bli helig, perfekt, guddomlig (även om vi, förstås ska jobba på att leva som goda människor) utan kan genom tron på honom bli ren och befriad.

I en predikan jag hörde en annan långfredag pratades det om att alla smärtorden lyfts bort och ersatts med positiva ord. Synd, skuld, skam, straff, sorg och smärta har genom korset ersatts av frid, fred, fröjd, fest, förlåtelse och frihet. Kort sagt, S-orden har ersatts av F-ord.

Annika Lilja – Bloggreporter