Mycket att fundera på

Igen och igen överraskar den mig, Peter Halldorfs andaktsbok ”Med evig kärlek”.  Varje dag läser jag det lilla stycket flera gånger och skulle verkligen vilja skriva orden i mitt hjärta, för att bära med mig och plocka fram vid behov av tänkvärdheter. För tänkvärda är de, gudsorden av pastorn. Ibland till och med så tänkvärda att de tål att funderas på många, många gånger.

”I töcknet kan ett nytt seende växa fram. Tron kallar det icke-seendets seende.  Människan börjar nu ana vad inget öga sett. Genom detta seende föds tron i hjärtat. Den tro som inte är svaret på de många frågorna, utan en inre tillit, enkel och självklar. Ett ögonblick av nåd som skänker en visshet som inte går att fästa på papper. Man bär den i hjärtat som ett levande minne, framkallat i Den Helige Andes ljus.”

Fundera på det en stund, och tankarna skulle räcka till några timmars samtal eller en hel predikan. Så mycket i så litet! I morgon fortsätter kursen Väx Vidare, där vi får fortsätta fundera och filosofera över livets storhet och Guds härlighet… i all enkelhet.