Oscar Hedman

Oscar Hedman

oscar.hedman@efs-kyrkan.info
0431-280 30

Det här är Oscar Hedman. Han har suttit med i styrelsen sedan 2009 och varit ordförande de senater fyra åren. Oscar bor på Tåstarps ängar utanför Ängelholm tillsammans med sin fru och fyra barn. Han sitter med i styrelsen då han vill bidra med sina erfarenheter och kunskaper för att EFS-kyrkan ska fortsätta att växa som en gudstjänstfirande gemenskap. Oscar bär bilden av att när Jesus kommer tillbaka och upprättar sin skapelse (Upp.22) finns ett upprättat Ängelholm med. Som en stad utan mörker med ett träd mitt i staden vars blad är läkedom för alla som bor i Ängelholm. Kanske är EFS-kyrkan en gren på trädet. Det oväntade: Trots att EFS-kyrkan i Ängelholm räknas som en stor församling med nästan 250 medlemmar är det den minsta av de fyra EFS-föreningar som Oscar varit medlem i!