Marcus Rubin

Marcus Rubin

marcus.rubin@efs-kyrkan.info
073 – 693 10 23

Det här är Marcus Rubin. Han kom med i EFS-kyrkans styrelse under 2020. Marcus har varit med i styrelsearbete tidigare och tycker det är väldigt roligt. Han vill bidra med de gåvor han har fått för att utveckla församlingen så den kan vara relevant för den tid vi lever i. Marcus önskan är att EFS-kyrkan ska fortsätta vara en växande församling som har fokus på Jesus där människor ska känna sig välkomna. Marcus bor i Magnarp tillsammans med sin fru och deras två barn.
Det oväntade: Marcus fick tillsammans med några vänner en kort pratstund med Stevie Wonder när de träffade honom efter en gudstjänst i Los Angeles.